BIOLOŠKA ČISTILNA NAPRAVA
Solido SMART
v betonskem rezervoarju

Čistilna naprava Solido SMART v betonskem rezervoarju deluje po principu enoprostorskega SBR sistema. To pomeni, da se lastna vsebina naprave obdeluje istočasno v eni posodi. Posledica tega sta zmanjšanje odpadnega mulja in preprečevanje tvorjenja neprijetnih vonjav.

S pomočjo krmilnega sistema v napravi poteka 12 urni ciklus, kjer se rezervoar uporablja tako za reaktor, kot tudi za zalogovnik aktivnega blata. S tem je znotraj posameznega cikla delovanja na razpolago celoten volumen naprave.

Prezračevanje in mešanje poteka s pomočjo dveh cevnih prezračevalcev, praznenje očiščene vode pa s pomočjo cevne črpalke. Zrak za delovanje dovaja centralni kompresor.

Prednosti: nizki obratovalni stroški, tiho delovanje, kompaktna enota v rezervoarju, samočistilna zračna črpalka, primerna za vgradnjo v podtalnico, primerna za povozne površine.

ZBIRALNIKI
VODE

V naši ponudbi so različni zbiralniki za vodo s primerno konstrukcijo za postavitev na prostem ali vkop v zemljo – od pokončnih do ležečih. Pomagajo kot zbiralniki pitne vode, zbiralniki deževnice, zbiralniki meteorne vode in jih lahko postavimo pod žleb, v klet ali pa nam služijo kot podzemni zbiralniki vode.

LOVILCI
OLJ

Lovilci olj so lahko vgrajeni v jaških ali v rezervoarjih. Oljni lovilci v naši ponudbi so izdelani iz vzdržljivega polietilena in so vodotesni, hkrati pa lovilci olja omogočajo lahko in enostavno montažo, nizke vzdrževalne strošk in konkurenčne cene. Primerni tudi kot lovilci olj na parkirišču.

NIZKE GRADNJE

· GRADBENA MEHANIZACIJA
· IZVEDBA FEKALNE IN METEORNE KANALIZACIJE
· ZUNANJE UREDITVE
· RUŠENJE OBJEKTOV

Temeljna faza pri gradnji objekta so zemeljska dela. Za zemeljska dela v gradbeni stroki veljajo vse dejavnosti, ki so namenjene pripravi gradbene jame za kasnejše temeljenje in njeni zaščiti. Sem spada tudi umestitev fekalne in meteorne kanalizacije. Pomagamo pri projektiranju in izvedbi zunanje ureditve ter rušenju objektov.

AVTOPREVOZNIŠTVO

· KIPER PREVOZI
· KOMBI PREVOZI

V sklopu izvedbe posameznih projektov opravljamo tudi kiper prevoze razsipnega materiala in mehanizacije. Razpolagamo s kiper kamionom, traktorjem in kiper prikolico ter kombijem za kombi prevoze.